• Bezpłatna dostawa przy zakupie za min. 500 PLN netto

Informacje prawne firmy Holger Christiansen A/S, należącej do Grupy Bosch

 © Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała zawartość serwisu, w szczególności tekst, zdjęcia, elementy graficzne, dźwięk, animacje i pliki wideo, a także układ stron internetowych Holger Christiansen, są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie, rozpowszechnianie i zmienianie tych treści oraz udostępnianie ich w całości lub części osobom trzecim w celach komercyjnych jest zabronione. Ponadto niektóre strony internetowe Bosch zawierają zdjęcia chronione na mocy praw autorskich osób trzecich.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach Holger Christiansen A/S podlegają ochronie prawnej. Odnosi się to zwłaszcza do marek, tabliczek znamionowych, logo i symboli firm. Marki i elementy kompozycyjne wykorzystywane na naszych stronach internetowych stanowią własność intelektualną firmy Holger Christiansen A/S z Danii.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować całkowitej poprawności czy dokładności prezentowanych tutaj informacji. Firma Holger Christiansen A/S nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych korzystaniem z niniejszej strony internetowej, chyba że szkody zostaną spowodowane celowo lub będą wynikiem poważnego uchybienia ze strony Holger Christiansen A/S. Holger Christiansen zastrzega sobie prawo do zmiany publikowanych na stronie informacji bez wcześniejszego zawiadomienia oraz aktualizacji niniejszej noty.

Niniejszy serwis może zawierać odnośniki do serwisów internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, nad którymi Holger Christiansen nie sprawuje kontroli. Firma Holger Christiansen A/S nie jest zobowiązana do zapewniania poprawności i aktualności danych publikowanych na tych stronach. Holger Christiansen nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron i udostępnia odnośniki do nich wyłącznie dla wygody użytkowników. Umieszczanie odnośników oraz odwiedzanie innych stron za pośrednictwem witryny internetowej Holger Christiansen A/S stanowią działania, które użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność.

Wszelkie odnośniki zostaną zweryfikowane pod kątem nielegalnej zawartości przed publikacją. Holger Christiansen zapewnia, że po wstępnym przeglądzie nie odnaleziono zawartości uważanej za nielegalną na stronach, do których prowadzą odnośniki. Jeżeli w późniejszym okresie firma Holger Christiansen odkryje jakąkolwiek nielegalną zawartość, odnośniki zostaną natychmiast usunięte. Holger Christiansen A/S nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, gdyż nie obejmują jej przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przez Holger Christiansen.

Licencja

Zawarta na stronie internetowej Holger Christiansen A/S własność intelektualna w postaci patentów, znaków towarowych i praw autorskich podlega ochronie prawnej. Publikacja na stronie internetowej nie może być rozumiana jako udzielenie licencji na wykorzystanie własności intelektualnej Holger Christiansen A/S lub osób trzecich.

Online dispute resolution (ODR)

Informacja na temat zakładania sporu online: Komisja Europejska udostępnia platformę do zakładania sporów online (OS). Ta platforma ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego zakładania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.

Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.