• Bezpłatna dostawa przy zakupie za min. 500 PLN netto

Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa 
Polska
Adres korespondencyjny:
ul. Firlika 20, 60-692 Poznań

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu
+48 22 715 40 00

Wpis do rejestru 
KRS 0000051814

Numer identyfikacji podatkowej NIP
526-10-27-992

Kapitał zakładowy
197443600 PLN

Oznaczenia sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Webmaster: 
Karen Madsen
+45 76 14 33 17
karen.madsen@dk.bosch.com