Co oznaczają certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 wydane przez Bureau Veritas?

 

 

ISO 9001 jest – akceptowanym na całym świecie – zbiorem norm kontroli jakości, a także systemem zarządzania jakością; dla wielu – jest synonimem jakości i skutecznego zarządzania, a także zorganizowanej współpracy z klientem.

ISO 9001 koncentruje się na procesie i obejmuje przywództwo w zakresie jakości, projektowanie produktów, obsługę klienta, kontrolę dokumentów, szkolenia i audyty wewnętrzne oraz ocenę zarządzania.

W kwestii zarządzania jakością ISO 9001 zawiera jasne definicje procesów, wartości, stałego nadzoru i oceny; dzięki temu przedsiębiorstwo dysponuje całościowym narzędziem zarządzania.

 

 

Z kolei ISO 14001 to międzynarodowa norma w zarządzaniu środowiskiem – może być stosowana w firmach każdego typu i w każdej branży.

Norma określa warunki zarządzania środowiskowego w oparciu o firmę, jej procesy i działania – z podziałem odpowiedzialności i kompetencji oraz zadań z zakresu ekologii w codziennym działaniu.

ISO 14001 sprzyja pracy w uporządkowany sposób w celu poprawy ochrony środowiskowa.

 

 

DOWNLOAD   DOWNLOAD