HC-CARGO Zawór EGR

Podstawy

 • EGR (Exhaust Gas Recirculation) oznacza recyrkulację spalin.
 • Stosowany zarówno w silnikach wysokoprężnych jak i benzynowych.

Cel

 • Zawór EGR powoduje ponowny przepływ odmierzonej ilości gazów spalinowych do wlotu powietrza celem obniżenia temperatury w komorach spalania.
 • Zmniejsza to poziom emisji do środowiska niebezpiecznego dwutlenku azotu (NOx) nawet o 50%.
 • W silnikach benzynowych eksploatowanych  przy częściowym obciążeniu, zawór EGR również zmniejsza zużycie paliwa.  

Czy wiedziałeś ?

 • W silnikach diesla zawór EGR również zmniejsza tworzenie się cząstek sadzy  ok 10%.

 

 

Istota działania

 • Normalny proces spalania wytwarza wysoką temperaturę w komorze spalania silnika. Powoduje to powstawanie tlenków azotu.
 • W przypadku pojazdów wyposażonych w zawór EGR część gorących spalin z silnika trafia do zaworu EGR.
 • Zawór EGR następnie wysyła gorące spaliny z powrotem  do kolektora dolotowego.  Zmniejsza to ilość pobieranego tlenu.
 • Spalanie „gazów spalinowych” połączonych z mieszanką paliwowo-powietrzną prowadzi do obniżenia temperatury w silniku i jednocześnie do niższej emisji tlenków azotu do środowiska.

 

 

 

Występujące usterki

 • Zaświeci się lampka ostrzegawcza silnika.
 • Zapisanie kodu błędu, np. “P0405 EGR Czujnik A niski sygnał”.
 • Czarny dym spalinowy.
 • Nierówne obroty biegu jałowego lub zgaśnięcie silnika.
 • Obniżona moc silnika.
 • Zwiększone zużycie paliwa.

Możliwe przyczyny wadliwego działania zaworu EGR

 • Silne zabrudzenia z powodu sadzy i osadów olejowych.
 • Nieszczelność w ukł. podciśnieniowym.
 • Przerwa w połączeniu z ECU.
 • Uszkodzone : przepływomierz powietrza, przetwornik ciśnienia lub zawór regulacyjny temperatury kolektora wydechowego.

Kontynuować jazdę z uszkodzonym zaworem EGR ?

 • Możliwe, ale nie zalecane – szczególnie ze względu na zwiększone zanieczyszczenie i wynikające z tego uszkodzenia np. turbo sprężarki.