• Bezpłatna dostawa przy zakupie za min. 500 PLN netto.

Polityka ochrony danych realizowana przez firmę Holger Christiansen A/S, należącą do grupy Bosch

Holger Christiansen A/S z radością wita gości odwiedzających naszą witrynę internetową i cieszy się z zainteresowania naszą firmą i jej produktami.

 

Holger Christiansen A/S szanuje Twoją prywatność

Ochrona Twojej prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważną kwestią i zwracamy na nią szczególną uwagę podczas wszystkich naszych procesów biznesowych. Przetwarzamy dane osobowe, jakie gromadzi nasz system podczas Twoich wizyt, z zachowaniem poufności i zgodnie z wymogami duńskiego prawa „Persondatalovenˮ oraz dyrektywy UE dotyczącej cookies (Dyrektywa 2009/136/WE, Regulacja /EO45/2001). Holger Christiansen A/S, Hedelundvej 13, DK-6705 Esbjerg, CVR nr DK-88021614 bierze na siebie osobistą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

Ochrona danych oraz bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Na stronie internetowej Holger Christiansen A/S mogą znajdować się łącza do innych stron, które nie są objęte niniejszą deklaracją ochrony prywatności.

 

Użycie danych osobowych i określenie celu

Firma Holger Christiansen lub zaangażowany przez nią dostawca usług używa danych osobowych do technicznego administrowania stroną, administrowania danymi klientów, badań produktowych oraz kierowanych do nas pytań i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych celów lub zgodnie z opisem celów przetwarzania podanym w przewidzianych do tego miejscach naszej witryny. Pracownicy firmy Holger Christiansen i dostawy usług internetowych zaangażowani przez naszą firmę zobowiązani są do zachowania poufności i działania w zgodzie z postanowieniami duńskiej ustawy o ochronie danych oraz dyrektywy UE dotyczącej cookies.

Ponadto zapewniamy stosowanie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych.

 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane są jedynie w przypadku, kiedy zostały dobrowolnie podane w konkretnie określonym celu, np. w do rejestracji, badania, konkursu lub realizacji kontraktu.

Ponadto podczas odwiedzania naszych stron gromadzone są następujące dane: adresy IP, strony, z których dokonano wejścia (odsyłające), przeglądane strony, pobrane pliki, przeglądane i przesłuchane nagrania wideo oraz audio, kliknięte pojedyncze łącza, wyszukiwane słowa i frazy (przeszukiwanie witryny), czas trwania wizyty, używana przeglądarka itp. Jeśli wizyta jest rezultatem reklamy on-line, takiej jak baner, reklama wideo, reklama w przeglądarce itp., rejestrujemy także, z jakiego baneru, w związku z jakim wyszukiwanym słowem itp. dokonano wizyty na stronie naszej firmy.

Uzyskane informacje pomagają nam optymalizować nasze strony i dopasowywać je do potrzeb odwiedzających, także w zakresie reklam i ofert.

 

Użycie cookies

1) Cookies firmy Holger Christiansen
Firma Holger Christiansen używa cookies i aktywnych elementów (np. JavaScript) do badania preferencji odwiedzających i dopasowywania do ich potrzeb wyglądu witryny.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz naszą witrynę. Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz je usunąć. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje będą niedostępne.  Informacje nt. usuwania cookies znajdziesz w sekcji Pomoc swojej przeglądarki. Poradnik w języku angielskim dostępny jest tutaj: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cookies

W celu uzyskania dalszych informacji lub zgłoszenia uwag dotyczących naszej polityki dotyczącej cookies prosimy skontaktować się z firmą Holger Christiansen A/S, Hedelundvej 13, DK-6705 Esbjerg, e-mail online@hc-cargo.com.
 
2) Cookies stron trzecich
Niektóre elementy witryny internetowej firmy firmy Holger Christiansen zawierają treści i usługi innych dostawców (takich jak YouTube, Facebook, Google, Twitter), którzy także mogą używać cookies i aktywnych elementów. Holger Christiansen nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców.

Prosimy pamiętać, że opcje konfiguracji witryny Holger Christiansen w zakresie cookies nie będą miały wpływu na cookies i aktywne elementy innych dostawców (takich jak YouTube, Facebook, Google, Twitter).

Informacji na temat zasad zarządzania danymi użytkowników stosowanych przez konkretnego dostawcę należy szukać na jego stronie internetowej.

 

3) Data ważności cookie
Cookies są po pewnym czasie (może być różny) automatycznie usuwane, jednak przy kolejnej wizycie mogą być odnawiane. Szczegółowe informacje nt. czasu ważności cookies używanych przez naszą witrynę znajdują się na kompletnej liście cookies.

 

4) Deklaracja użycia cookie (skala 1-4)
Pełna lista cookies i celów ich użycia znajduje się tu.
1.    Funkcja techniczna (strona 1. / 3.)
2.    Pomiar ruchu (strona 1. /3.)
3.    Reklama, częstotliwość, użycia itp. (strona 3.)
4.    Indywidualnie dobrana reklama oparta na zachowaniu odwiedzającego (strona 3.)

 

Użycie narzędzia analitycznego econda

W celu zapewnienia optymalnego dopasowania i wydajności naszej witryny, rozwiązania i technologie firmy econda GmbH (www.econda.de) nie tylko zbierają i zapisują zanonimizowane informacje o użytkownikach, ale także tworzą na ich podstawie profile użytkowników, posługując się pseudonimami.

Cookies mogą być używane do tego celu i umożliwiają rozpoznawanie przez przeglądarki. Bez wyraźnego zezwolenia ze strony użytkownika profile użytkowników nie są przechowywane razem z danymi należącymi do użytkowników anonimowych. W szczególności adresy IP stają się nieczytelne natychmiast po ich otrzymaniu, co uniemożliwia dopasowanie profilu użytkownika do adresu IP.

Odwiedzający naszą witrynę mogą tutaj – w dowolnym momencie – wyłączyć zbieranie i przechowywanie ich danych.

 

Wykorzystanie zoptymalizowanych badań aktywności sieciowej (Optimizely)

Ta strona internetowa wykorzystuje Optimizely – usługę badań aktywności sieciowej dokonywanych z zastosowaniem testów A/B i analizy wielowymiarowej świadczoną przez spółkę Optimizely, Inc. Usługa ta używa cookies do rozpoznawania przeglądarek internetowych użytkowników i rejestrowania sposobów korzystania z odwiedzanej strony internetowej. Cookies Optimizely nie są wykorzystywane do pozyskiwania danych dotyczących Twojej osoby. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Optimizely używa Twoich danych, znajdziesz na stronie http://www.optimizely.com/privacy. W każdej chwili możesz zdecydować o uniemożliwieniu usłudze Optimizely rejestrowania Twojej aktywności: aby tego dokonać, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie http://www.optimizely.com/privacy.

 

Użycie wtyczek społecznościowych jako element mediów społecznościowych

Witryny firmy Holger Christiansen używają platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Kiedy otwierasz stronę w naszej witrynie, zintegrowany z nią odtwarzacz YouTube nawiązuje połączenie z serwisem YouTube w celu zapewnienia transmisji pliku wideo lub audio. Po ustanowieniu połączenia z serwisem YouTube, do YouTube przesyłane są dane.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i użycia przez YouTube oraz Twoich praw i ustawień, które możesz konfigurować w celu ochrony swojej prywatności - znajdują się w sekcji Ochrona Prywatności serwisu YouTube.

 

Użycie zewnętrznych łączy

Witryna Holger Christiansen może zawierać łącza do stron zewnętrznych, zarządzanych przez dostawców, którzy nie są związani z naszą firmą. Kiedy klikniesz takie łącze, przestajemy mieć wpływ na zakres zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przesyłanych w wyniku takiego kliknięcia (np. adresu IP czy URL strony zawierającej łącze), ponieważ działania stron trzecich, z natury swej, nie podlegają naszej kontroli. Dlatego też firma Holger Christiansen nie ponosi odpowiedzialności za procesy przetwarzania danych osobowych przez strony trzecie.

 

Bezpieczeństwo

Holger Christiansen stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane znajdujące się pod naszą kontrolą są chronione przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają nieustannemu doskonaleniu, zgodnie z rozwojem technologii.
 

Jeżeli zdecydujesz się udzielić nam swoich danych osobowych, wykorzystamy je do celów reklamowych oraz do informowania Cię o naszych produktach – pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i podlegającej weryfikacji zgody na taki użytek z Twoich danych osobowych. Jeśli w przeszłości wyraziłeś/-aś taką zgodę, a teraz nie chcesz już otrzymywać reklam firmy Holger Christiansen, możesz odwołać zgodę w dowolnym momencie. Twoje dane zostaną wówczas usunięte lub – o ile wymagać tego mogą procedury księgowe czy rozliczenia – w odpowiedni sposób zablokowane. 

 

Lista cookies

Ta strona internetowa, co widać z jej wykazu cookies, wykorzystuje także cookies innych usługodawców, które mogą służyć tymże do pozyskiwania Twoich danych osobowych. Ewentualne przekazywanie danych osobowych owym usługodawcom oraz przetwarzanie danych osobowych nie jest objęte tą polityką ochrony danych; spółka Holger Christiansen A/S nie odpowiada za takie operacje przetwarzania danych. 

 

Analizy econda (2)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es,.econda-monitor.de strona 1. + strona 3.
Nazwa pliku cookie Data ważności
Econdasearchorigin koniec sesji
emos-visitor 2 lata
emos-session koniec sesji
emos_jcvid 2 lata
emos_jcsid koniec sesji

Cel
Cookies narzędzia analitycznego econda są używane do mierzenia ruchu na naszej stronie
Tworzony jest unikatowy ciąg tekstowy wykorzystywany do identyfikacji znacznika czasu, interakcji i przeglądarki oraz strony, która skierowała użytkownika na naszą witrynę.
Nie są zapisywane żadne dane wrażliwe. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Polityka ochrony danych econda.

 

Youtube (3)

Domena hosta strona 1.-3.
youtube.com strona 3.
Nazwa pliku cookie Data ważności
APISID, CheckConnectionTempCookie576, HSID, Login_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_ INFO1_LIVE, YSC, Demographics, recently_watched _video_id_list, use_hitbox, GED_PLAYLIST_ACTIVITY and more. Data ważności waha się od końca sesji do 2 lat.

Cel
Omawiane cookies tworzone są przez osadzone filmy wideo YouTube. Rejestrują one anonimowe statystyczne dane dotyczące np. tego, ile razy dany film wideo był odtwarzany i przy jakich ustawieniach.
Nie są gromadzone żadne dane wrażliwe, o ile nie zalogujesz się na swoje konto Google; w takim przypadku dokonane przez Ciebie wybory zostaną powiązane z Twoim kontem, jeśli np. klikniesz „to mi się podobaˮ pod filmem wideo.
Więcej informacji znajdziesz w ogólnej Polityce prywatności Google.

 

Analizy Google (w odtwarzaczu YouTube i Mapach) (2)

Domena hosta strona 1.-3.
youtube.com strona 3. (własność Google)
Nazwa pliku cookie Data ważności
__utma 2 lata
__utmb 30 minut
__utmc koniec sesji
__utmz 6 miesięcy
__utmv 2 lata

Cel
Cookies Google Analytics używane są do mierzenia ruchu na naszej stronie.
Tworzony jest unikatowy ciąg tekstowy wykorzystywany do identyfikacji znacznika czasu, interakcji i przeglądarki oraz strony, która skierowała użytkownika na naszą witrynę.
Nie są zapisywane żadne dane wrażliwe. Więcej informacji znajdziesz w ogólnej Polityce prywatności Google oraz w opisie cookies Google Analytics.
Możesz wyłączyć cookies z Google Analytics tutaj (spowoduje to wyłączenie niektórych funkcji w witrynie)
 

Doubleclick (w odtwarzaczu YouTube) (4)

Domena hosta strona 1.-3.
doubleclick.net strona 3. (własność Google)
Nazwa pliku cookie Data ważności
test_cookie 24 godziny
id 2 lata
_drt_ 24 godziny

Cel
Używane przez Google do sprawdzania czy Twoja przeglądarka ma ustawioną funkcję akceptowania cookies i zbierania danych statystycznych potrzebnych do wyświetlania dedykowanych reklam wideo np. w filmach YouTube.
Nie są gromadzone żadne dane wrażliwe, o ile nie zalogujesz się na swoje konto Google; w takim przypadku dokonane przez Ciebie wybory zostaną powiązane z Twoim kontem w celu lepszego dopasowania przez Google dedykowanych reklam do Twoich zainteresowań.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Google oraz w opisie, jak Doubleclick używa cookies, tam też znajdziesz informacje nt. tego, jak zmienić swoje ustawienia reklam wyświetlanych przez serwisy Google.
Jeśli chcesz wyłączyć cookies z Doubleclick, możesz to zrobić instalując odpowiednią aplikację Google.

 

Flash (w odtwarzaczu YouTube) (1)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es strona 1.
Nazwa pliku cookie Data ważności
Flash cookies, soundData.sol etc. brak

Cel
Omawiane cookies są wykorzystywane do zapamiętywania ustawień odtwarzania zawartości typu flash, jak np. plików wideo YouTube w przeglądarkach nieużywających odtwarzacza HTML5.
Nie są zapisywane żadne dane wrażliwe. Więcej informacji znajdziesz w ogólnej Polityce prywatności Google.
Omawiane cookies flash nie są zapisywane w przeglądarce, jak inne cookies, ale na Twoim urządzeniu (PC/Mac/smartfon itp.). W związku z tym nie mają daty ważności i wynikające z nich ustawienia będą wpływały na rozmaite przeglądarki oraz strony internetowe.

 

Mapy Google (2)

Domena hosta strona 1.-3.
.google.com, .google.dk, apis.google.com strona 3.
Nazwa pliku cookie Data ważności
APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, khcookie, testcookie Data ważności waha się od końca sesji do 2 lat.

Cel
Używane przez Google do pomiaru ruchu i zapisywania ustawień, np. w celu identyfikowania używanej przeglądarki i jej ustawień.
Nie są zapisywane żadne dane wrażliwe. Więcej informacji znajdziesz w ogólnej Polityce prywatności Google.

 

Monitorowanie wydajności strony na platformie New Relic (1/2)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es strona 1.
Nazwa pliku cookie Data ważności
NRAGENT 1 sekunda
JSESSIONID koniec sesji
hblid 730 days
bfLead 1 year
bfSession end of session
NRREFL 85 days
NRREFP 85 days
__qca 1 year
__ar_v4 2080 days
ei_client_id 730 days

Cel
Omawiane cookies używane są przez platformę New Relic do monitorowania wydajności. Umożliwia to pomiar, czy witryna jest aktywna oraz działa w taki sposób i tak szybko, jak zamierzono.
Omawiane cookies używane są do zbierania anonimowych danych statystycznych na temat wykorzystania witryny, odwiedzanych stron i ewentualnych błędów. Omawiane cookies nie są używane do gromadzenia danych wrażliwych i nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika. Informacje gromadzone są dla celów statystycznych oraz monitorowania i wykorzystywane są jedynie do optymalizacji wydajności witryny.

 

Wybór języka na stronach belgijskich (1)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.nl strona 1.
Nazwa pliku cookie Ważność
nl-lang 1 rok

Cel
Omawiany plik cookie jest wykorzystywany do zapamiętywania wyboru języka przez użytkowników stron belgijskich, które są dostępne w wersji FR (francuskiej) lub NL (holenderskiej).

 

Pokaż/ukryj ustawienia cen i zniżek (1)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es strona 1.
Nazwa pliku cookie Data ważności
Showdiscount koniec sesji
Showprice koniec sesji

Cel
Omawiane cookies są wykorzystywane do zapamiętywania wyboru pokaż/ukryj cen i zniżek na listach produktów.

 

Nakładka akceptacji cookies (1)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es strona 1.
Nazwa pliku cookie Data ważności
cookieAccept sesja
cookieAccept 1 rok
cookieLevel session

Cel
Omawiane cookies są wykorzystywane do wyświetlania informacji nt. cookies każdemu nowemu użytkownikowi i ukrywania jej przy kolejnej wizycie.

 

Nazwa użytkownika (1)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es strona 1.
Nazwa pliku cookie Data ważności
DW_Extranet 1 miesiąc
DW_ExtranetSessionCookie koniec sesji
ASP.NET_SessionId koniec sesji
Dynamicweb 1 rok
Login 30 days

Cel
Omawiane cookies umożliwiają logowanie się do naszej witryny. Cookies zawierają nazwę użytkownika i hasło w postaci zaszyfrowanej.

 

Koszyk (1)

Domena hosta strona 1.-3.
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es strona 1.
Nazwa pliku cookie Data ważności
Dynamicweb:Ecom:CartSavedForLater 1 day

Cel

Używane do powiązania bieżącego koszyka z przeglądarką poprzez anonimowe ID.
Nie są zbierane ani zapisywane żadne dane wrażliwe.

Optimizely cookies

 

Host domain 1.-3. party
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es 3. party
Cookie name Expiry
optimizelyEndUserId 10 years
optimizelyRedirectData 5 seconds
__distillery 1 year
visitorAttributes 60 days
optlyAccountID 3 years
ly_segs session
ki_r session
_bizo_bzid 1 day
_bizo_cksm 1 day
_bizo_np_stats session
seerid 90 days
seerses session
ajs_anonymous_id 365 days
_biz_flagsA 365 days
_hp2_props.411455962 session
ajs_user_id 365 days
ajs_group_id 365 days
_biz_uid 365 days
_biz_sid session
_mkto_trk 730 days
_biz_pendingA 365 days
_biz_nA 365 days
_biz_ABTestA 365 days
cdn session
optimizelySegments 3650 days
optimizelyBuckets 3650 days
optimizelyPendingLogEvents session
_hp2_id.411455962 730 days
_hp2_ses_props.411455962 session

Purpose

Used to deliver targeted content and experiences in real time to customers. Tracking and data to improve the homepage.

 

Facebook

Host domain 1.-3. party
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es 3. party
Cookie name Expiry
locale end of session
sb 730 days
pl 80 days
lu 730 days
datr 730 days
rc end of session
c_user 95 days
xs 95 dats
fr 95 days
csm 95 days

Purpose

This is used for measuring website traffic, optimize and build audiences for our ad campaigns.

 

Używanie tej witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez firmę Holger Christiansen A/S danych na Twój temat w opisanych powyżej celach.

Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich uaktualniania zgodne z postanowieniami duńskiej ustawy o przetwarzaniu danych osobowych [Persondataloven]. Jeżeli życzysz sobie skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z firmą Holger Christiansen A/S – pod adresem korespondencyjnym Hedelundvej 13, DK-6705 Esbjerg albo pod adresem e-mail online@hc-cargo.com.